ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ด่วน!!! สอศ.(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา) เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 554 อัตรา- รายงานตัว 8-9 เมษายน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ด่วน!!! สอศ.(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา) เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 554 อัตรา- รายงานตัว 8-9 เมษายน

ด่วน!!! สอศ.(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา) เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 554 อัตรา- รายงานตัว 8-9 เมษายน 2556

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
 
ข่าวดีอีกแล้วครับ วันนี้ครูวันดีนำมาฝากนะครับ
สอศ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้วครับ ครั้งนี้ เป็นการเรียกรอบแรก
เรียกบรรจุครูอาชีวะ จำนวน  554 อัตรา ใน 33 วิชาเอก เลยนะครับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ
 
1) สาขาวิชา ภาษาไทย................................... เรียกบรรจุ  จำนวน 20 อัตรา
2) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ... เรียกบรรจุ  จำนวน 48 อัตรา
3) สาขาวิชา สังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์......เรียกบรรจุ  จำนวน  2 อัตรา
4) สาขาวิชา คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล ......เรียกบรรจุ  จำนวน  31 อัตรา
5) สาขาวิชา พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา ......เรียกบรรจุ  จำนวน  7 อัตรา
6) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่ว/ฟิสิกส์) ........เรียกบรรจุ  จำนวน  25 อัตรา
7) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (เคมี) ................................เรียกบรรจุ  จำนวน  7 อัตรา
8) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ..........................เรียกบรรจุ  จำนวน  1 อัตรา
9) สาขาวิชา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/
                 เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต) ......เรียกบรรจุ  จำนวน  43 อัตรา
10) สาขาวิชา เครื่องกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/
                  อุตสาหกรรมเครื่องกล/เขียนแบบเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหกรร(การจัดการการผลิต)/
                  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/
                  อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/
                  อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องกล) ......เรียกบรรจุ  จำนวน  24 อัตรา
11) สาขาวิชา เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/
                  วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/
                  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม) .....เรียกบรรจุ  จำนวน  14 อัตรา
12) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  30 อัตรา
13) สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  27 อัตรา
14) สาขาวิชา ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)
                   ......เรียกบรรจุ  จำนวน  12 อัตรา
15) สาขาวิชา สถาปัตย์/ภูมิสถาปัตย์ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  3 อัตรา
16) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  16 อัตรา
17) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป (การบัญชี)ฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  33 อัตรา
18) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  15 อัตรา
19) สาขาวิชา การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  3 อัตรา
20) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  55 อัตรา
21) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กาฟฟิก ......เรียกบรรจุ  จำนวน  3 อัตรา
22) สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรมฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  4 อัตรา
23) สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน ......เรียกบรรจุ  จำนวน  12 อัตรา
24) สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/คหกรรมการผลิต/คหกรรมศาสตร์ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  4 อัตรา
25) สาขาวิชา ศิลปกรรม/หัตถกรรมฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  5 อัตรา
26) สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว ......เรียกบรรจุ  จำนวน  12 อัตรา
27) สาขาวิชา การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม ......เรียกบรรจุ  จำนวน  25 อัตรา
28) สาขาวิชา พืชศาสตร์/พืชสวนประดับฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  1 อัตรา
29) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์/เกษตรศึกษาฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  5 อัตรา
30) สาขาวิชา สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์/สัตวบาล ......เรียกบรรจุ  จำนวน  6 อัตรา
31) สาขาวิชา ช่างกลเกษตร/เกษตรกลวิธาน ......เรียกบรรจุ  จำนวน  1 อัตรา
32) สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  5 อัตรา
33) สาขาวิชา ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ ......เรียกบรรจุ  จำนวน  5 อัตรา
 
กำหนดการรายงานตัว
วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2556 และ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด คลิก ด้านล่าง
ไฟล์แนบ : สอศ.(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา) เรียกบรรจุครู 554 อัตรา


เรียกบรรจุครูอาชีวะ
เรียกบรรจุครูอาชีวะ
 
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
โทร. 0-2282-0537 ต่อ 1610 - 1612
โทรสาร 0-2282-0855
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : กลุ่มงานจัดการงานบุคค 2 (สอ.)
e-mail: e-office.vec.go.th


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้